Lördagsträning – JUDO


Teknik- och graderingspass Lördagar kl 11.30 – 12.30 & 12.30 – 13.30 (två 60 minuters pass för respektive halvbältesnivå)

För t.ex yngre barn i U9 och U11 där det kan vara svårt att orka med två timmars träning så kan man valfritt köra första- eller andra timmen beroende på vilken bältesnivå man vill träna inför. Första timmen (kl 11.30-12.30) är halvbälte och andra timmen (kl 12.30-13.30) för helbälte.

(Från U15 och högre är det normalt att man kör båda timmarna sammanhängande.)

Teknik- och graderingspass finns i fem nivåer; Gult, Orange, Grönt, Blått och Brunt och de kommer köras i sekvens på löpande schema så att varje nivå tränas ca en gång per månad.

Dessa pass inriktar sig enbart på de tekniker som ingår i graderingsbestämmelserna för respektive nivå.

Alla barn i grupperna U9 och högre som vill repetera eller lära sig tekniker för sin tidigare, nuvarande och nästkommande bältesnivå får vara med på relevant pass. För helgrönt bälte rekommenderar vi att man är U13 och äldre. Alla elever oavsett grad får självklart vara med som publik.
För U15, U18 och Vuxna kan man vara med på samtliga teknikpass oavsett bältesnivå, dock med förbehåll att man har erforderlig fallteknik för att kunna delta (ej brunt för U15). Fråga gärna din tränare om du är osäker.

Om eleven i övrigt uppfyller klubbens graderingskrav (ålder, närvaro, träningstid) och på dessa teknikpass av tränaren bedöms ha tillräcklig kunskapsnivå för sin åldersgrupp, så kommer gradering kunna ske under passet. Graderingar kan i vissa fall även ske på ordinarie träningspass fortlöpande under året.

Passtränare och hjälptränare håller passen. OBS! Kom gärna i god tid och värm upp själv före passet!


OBS! I grupperna U15, U18 och Vuxna får man vara med på samtliga teknikpass oavsett bältesnivå, dock med förbehåll att man har erforderlig fallteknik för att kunna delta. (EJ brunt för U15) Fråga gärna din tränare om du är osäker.

Ett tips är att på förhand prata ihop sig med dina träningskamrater så man vet att där finns någon lämplig att träna tillsammans med.

Schemat kvartal 2 2019