Styrelse och förtroendevaldastyrelsebilden
Styrelse och förtroendevalda för Trosa-Vagnhärad Kampförening 2018

 

STYRELSE: (gemensam e-post; styrelsen@funfighters.se)

Mattias Rosenqvist, Ordförande. (1 år)  E-post : mattias@funfighters.se

Patrik Almlöf, Vice ordförande. (2 år)  E-post : patrik@funfighters.se

Hans Sörman, Sekreterare . (1 år) E-post : hans@funfighters.se

Niklas Lindberg, Kassör. (2 år)  E-post : niklas@funfighters.se

Michael Projic, Ledamot. (1 år) E-post : michael@funfighters.se

Monika E, Suppleant. (1 år)  E-post : monika@funfighters.se

Katarina Thorngren, Suppleant. (1 år) E-post : kattis@funfighters.se

 

 

VALBEREDNING:

Joakim Ströberg, sammankallande. (1 år)

Karin Harnesk. (1 år)

 

REVISORER:

Patricia Säkkinen, sammankallande. (1 år)

Jonas Serngard. (1 år)