Våra judotränare


Alla judotränare i TVKF

Vårt mål i TVKF är att alla tränare ska ha en aktiv tränarlicens och aktuell och relevant utbildningsnivå.

De aktuella tränarutbildningar man kan ha är följande;

 • Hjälptränare (endags utbildning via Svenska Judoförbundet)
 • Plattformen (tvådagars utbildning via SISU – Idrottsutbildarna)
 • Assisterande tränare  (tvådagars utbildning via Svenska judoförbundet)
 • Judo4Balance Instruktör (tvådagars utbildning via Svenska judoförbundet)
 • GTU1 (tvådagars utbildning via SISU – Idrottsutbildarna)
 • Klubbtränare (tvådagars utbildning via Svenska judoförbundet)
 • GTU2 (tredagars utbildning via SISU – Idrottsutbildarna)
 • Klubbtränare Step-by-step (fyradagars utbildning via Svenska judoförbundet)

De olika licensnivåer som finns är Hjälptränare, Assisterande tränare, Judo4Balance instruktör, samt Klubbtränare

Klubbtränare åker minst vartannat år på Riksfortbildningar för att hålla sina licenser aktiva och för kompetensutveckling.

Om du är intresserad att bli judotränare i TVKF så kontakta Niklas Lindberg, utbildningsansvarig.

Aktiva (fetstil) / inaktiva (kursiv)

Våra licensierade tränare i TVKF är;

Hjälptränare;

 • Hans Sörman
 • Melinda Timmelstad
 • Pontus Thorngren
 • Anders Lundemo
 • Theo Ströberg
 • Ellen Nybäck
 • Robert Olsson

Assisterande Tränare;

 • Robin Tornblad
 • Jonas Serngard
 • Villemo Liedholm
 • Sara Ahlberg
 • Joakim Ströberg

Klubbtränare;

 • Mattias Rosenqvist
 • Joel Dahlin
 • Monika E
 • Robert Ersson-Rapp
 • Niklas Lindberg
 • Katarina Thorngren
 • Patrik Almlöf

Judo4Balance – Falltrygghet för äldre & Fallkompetens i arbetslivet;

 • Niklas Lindberg

Plattformen

Plattformen – Idrottens basutbildning med fokus på tränare & ledare för BARN upp till och med 10 år

Följande tränare på TVKF har gått Plattformen:

 • Robert Ersson-Rapp
 • Monika E
 • Katarina Thorngren
 • Niklas Lindberg
 • Robin Tornblad
 • Villemo Liedholm
 • Hans Sörman
 • Susanne Fältö
 • Jonas Serngard
 • Joakim Ströberg
 • Melinda Timmelstad
 • Mattias Rosenqvist
 • Patrik Almlöf
 • Sara Ahlberg
 • Malin Ersson-Rapp

GTU1

GTU1 – Idrottens grundutbildning med fokus på tränare och ledare för UNGDOMAR i åldern 11-15 år

Följande tränare på TVKF har gått GTU1;

  • Robert Ersson-Rapp
  • Niklas Lindberg
  • Katarina Thorngren
  • Jonas Serngard
  • Sara Ahlberg

GTU2 – Idrottens grundutbildning med fokus på tränare och ledare för UNGDOMAR i åldern 16-19 år

Följande tränare på TVKF har gått GTU2;

 • Robert Ersson-Rapp
 • Niklas Lindberg

judogymnasiet

Svensk judos målsättning med judogymnasiet är:

Att eleven efter egna förutsättningar ges möjlighet till att vidareutveckla sig i judon på elitnivå.

Att underlätta kombinationen intensiv och elitinriktad judoträning med  gymnasiestudier och motivera ungdomar till fortsatt judoverksamhet som t ex tränare eller ledare efter avslutad aktiv karriär.

Följande tränare på TVKF har gått Judogymnasiet;

  • Monika E
  • Joel Dahlin

sisusamverkansvenska_judoforbundet