Viktig information – Hygien


Vad bör jag tänka på vid träning samt när bör jag hålla mig/mitt barn borta från träningen?
Styrelsen vill härmed påminna tränande och deras eventuella vårdnadshavare om några viktiga punkter vid närvaro hos oss på TVKF. Eftersom JUDO är en fullkontaktsport där vi kommer väldigt nära varandra så kan det innebära en ökad smittorisk om någon av de tränande är sjuk eller bär på smitta.
Oavsett Coronavirus eller ej så ber vi er tänka på följande:
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit används med fördel som ett komplement.
• Undvik att peta dig i ansiktet eller klia dig i ögonen när du inte har nytvättade händer.
• Individer som påvisar sjukdomssymptom (förkylningsbesvär så som snorig, hosta, feber m.m.) uppmanas att stanna hemma tills man blivit frisk.
• Håll dina naglar (både händer och fötter) kortklippta. Detta minskar risken för infekterade sårskador både på dig själv och andra.
Extra saker att tänka på med avseende på Coronaviruset är:
• Tiden från smittotillfälle tills att sjukdomen visar sig är idag beräknat till 1 – 14 dagar. Har du varit i någon av de Coronadrabbade områdena, eller umgåtts med någon som varit, uppmanar vi till att undvika deltagande på våra träningspass under de första 14 dagarna. Om inga sjukdomssymptom uppstår är du åter välkommen att delta. Följ gärna händelseförloppet och aktuell status på www.1177.se, www.krisinformation.se och/eller www.folkhalsomyndigheten.se
• Handsprit rekommenderas för samtliga tränande innan man kliver ut på mattan.

Med vänlig hälsning Styrelsen TVKF