Årsmöte 2024


Årsmötet kommer hållas; Lördag 2024-02-17 kl 11:30
Plats: I år hålls årsmötet digitalt via TEAMS på följande länk; Årsmöte-2024

Observera att årsmötet är öppet endast för TVKFs medlemmar (samt deras representanter) och att du ska kunna identifiera dig i samband med upprättande av närvarolista och röstlängd.

Dokument och handlingar inför Årsmötet (ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet)
Dagordning
Valberedningens förslag avseende styrelse 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Resultaträkning 2023
Balansräkning 2023
Budgetutfall 2023
Budget 2024
Revisionsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024

TVKFs stadgar
Sittande styrelse och förtroendevalda 2023