Årsmöte 2021


Årsmötet kommer hållas; Lördag 2021-02-20 kl 11.15
Pga rådande läge med COVID, kommer årsmötet sannolikt hållas DIGITALT (mer information kommer skickas ut om detta).

Dokument och handlingar inför Årsmötet

Dagordning
Valberedningens förslag avseende styrelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och balansräkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Budget 2021
Verksamhetsplan 2021

TVKFs stadgar
Sittande styrelse och förtroendevalda 2020