Årsmöte 2021


Årsmötet kommer hållas; Lördag 2021-02-20 kl 11.15
Pga rådande läge med COVID, kommer årsmötet hållas DIGITALT (via Microsoft Teams ).
Klicka på följande länk för att ansluta; LÄNK TILL ÅRSMÖTET

Observera att årsmötet är öppet endast för TVKFs medlemmar (samt deras representanter) och att du kommer behöva identifiera dig i samband med upprättande av närvarolista och röstlängd.

Dokument och handlingar inför Årsmötet
Dagordning
Valberedningens förslag avseende styrelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och balansräkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Budget 2021
Verksamhetsplan 2021

TVKFs stadgar
Sittande styrelse och förtroendevalda 2020