Schema & avgifter


Nedanstående schema gäller från 2020-06-15 till och med 2020-08-16
Observera att det gäller särskilda restriktioner pga Coronapandemin – Klicka här för att läsa vad som gäller!


För de yngsta (Gratis – kräver ingen registrering)
Stor&Liten
(barn ca 2-5 år tillsammans med förälder): Startar igen efter sommaren, vecka 34

JUDO:  (mer info om gruppindelning här)

  • Lekjudo (barn födda 2014 och 2015):
  • Barn grupp U9 (barn födda 2012 och 2013):
  • Barn grupp U11 (barn födda 2010 och 2011):
  • Ungdomar grupp U13 (ungdomar födda 2008 och 2009):
  • Ungdomar grupp U15 (ungdomar födda 2006 och 2007):
  • Ungdomar grupp U18 (Alla födda 2003, 2004 och 2005):
  • Vuxna (Alla födda 2002 eller tidigare):

Graderingar och teknikträning för grupperna U9, U11, U13, U15, U18 och Vuxen sker fortlöpande på Teknik/graderingspass Söndagar kl 14.00 – 16.00. Läs mer om Teknik/graderingspassen här.


Röda helgdagar (förutom vanliga söndagar) = ingen träning!


OBS! Glöm inte att fylla i anmälan till träningskort om du vill delta i träningen på TVKF (behövs ej för Stor&Liten).
Klicka här för att registrera dig för träningskort.


AVGIFTER 2020:

MEDLEMSAVGIFT (engångskostnad):
Vuxna 300:- och för Barn 200:-

TRÄNINGSAVGIFTER, PRISPAKET:
Barn (under 18 år)
12 månader 1200 kr
6 månader 700 kr
1 månad 300 kr

Vuxen (från 18 år)
12 månader 3000 kr
6 månader 1600 kr
1 månad 500 kr
10 ggr > 700:- (OBS 10-kort giltigt max 12 månader)

Familjerabatt > Om 2 st eller fler i samma familj tränar får 25 % av den totala träningsavgiften dras av.
(OBS! medlemsavgift får ej inkluderas i rabatten!) (Rabatter gäller EJ om du betalar med ActiWay!)

Något av följande kriterier måste uppfyllas för att få utnyttja familjerabatten;
Du är över 18 år och din maka/sambo tränar.
Du är över 18 år och ditt barn (under 18 år) tränar.
Du är under 18 år och din förälder tränar.
Du är under 18 år och något syskon (under 18 år) tränar.

Studentrabatt > Studerande över 18 år betalar samma pris som för barn under 18 år om de har giltigt studentleg.

Bankgiro: 432-5643 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
SWISH: 1235881933 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
ActiWay: Kontakta Niklas Lindberg för betalning via ActiWay.


Glöm inte att ta med och visa upp ditt träningskort vid varje träningstillfälle. Tänk på att betalning ska erläggas innan träning påbörjas (gäller ej nya medlemmar som kör “prova-på”).