Schema & avgifter


Nedanstående schema gäller från och med 2018-08-19.

För de yngsta (Gratis – kräver ingen registrering)
Stor&Liten
(barn ca 2-5 år tillsammans med förälder):
Lördag kl 09.00 – 10.00

JUDO:  (mer info om gruppindelning här)

 • Lekjudo (barn födda 2012 och 2013):
  Lördag kl 10.00 – 11.00
 • Barn grupp U9 (barn födda 2010 och 2011):
  Måndag och Onsdag kl 17.30-18.30 (se även Lördagsträning)
 • Barn grupp U11 (barn födda 2008 och 2009):
  Tisdag  och Torsdag kl 17.30-18.30 (se även Lördagsträning)
 • Ungdomar grupp U13 (ungdomar födda 2006 och 2007):
  Måndag och Onsdag kl 18.40-19.40 (se även Lördagsträning)
 • Ungdomar grupp U15 (ungdomar födda 2004 och 2005):
  Tisdag och Torsdag kl 18.40-19.40 (se även Lördagsträning)
 • Ungdomar grupp U18 (Alla födda 2001, 2002 och 2003):
  Måndag och Torsdag kl 19.45-21.00 (mixpass), Tisdag och Onsdag kl 19.45 – 21.00 (temapass) samt teknik/graderingspass Lördag kl 11.30 – 13.30
  * Obs Onsdagar utgår de perioder då vi har självförsvarskurser!
 • Vuxna (Alla födda 2000 eller tidigare):
  Måndag och Torsdag kl 19.45-21.00 (mixpass), Tisdag och Onsdag kl 19.45 – 21.00 (temapass) samt teknik/graderingspass Lördag kl 11.30 – 13.30
  * Obs Onsdagar utgår de perioder då vi har självförsvarskurser!

Graderingar och teknikträning för grupperna U9, U11, U13, U15, U18 och Vuxen sker fortlöpande på Teknik/graderingspass Lördagar kl 11.30 – 13.30. Läs mer om Teknik/graderingspassen här.

 


Röda helgdagar (förutom vanliga söndagar) = ingen träning!


OBS! Glöm inte att fylla i anmälan till träningskort om du vill delta i träningen på TVKF (behövs ej för Stor&Liten).
Klicka här för att registrera dig för träningskort.


AVGIFTER 2018:

MEDLEMSAVGIFT (engångskostnad):
Vuxna 300:- och för Barn 200:-

TRÄNINGSAVGIFTER, PRISPAKET: (ger möjlighet att delta i samtliga klubbens träningsaktiviteter*)
Vuxen (från 18 år) / barn (under 18 år)
12 mån > 3000:- / 1200:-
6 mån > 1600:- / 700:-
1 mån > 500:- / 300:-
10 ggr > 700:- / finns ej (OBS 10-kort giltigt max 12 månader efter senaste aktivitet)

Familjerabatt > Om 2 st eller fler i samma familj tränar får 25 % av den totala träningsavgiften dras av. (OBS! medlemsavgift får ej inkluderas i rabatten!) (Rabatter gäller EJ om du betalar med ActiWay!)

Något av följande kriterier måste uppfyllas för att få utnyttja familjerabatten;
Du är över 18 år och din maka/sambo tränar.
Du är över 18 år och ditt barn (under 18 år) tränar.
Du är under 18 år och din förälder tränar.
Du är under 18 år och något syskon (under 18 år) tränar.

Studentrabatt > Studerande över 18 år betalar samma pris som för barn under 18 år om de har giltigt studentleg.

Bankgiro: 432-5643 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
SWISH: 1235881933 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
ActiWay: Kontakta Niklas Lindberg för betalning via ActiWay.

*) När träningsavgift är erlagd har medlem rätt att delta i alla träningsaktiviteter på schemat under förutsättning att ålderskrav uppfylles.


Glöm inte att ta med och visa upp ditt träningskort vid varje träningstillfälle. Tänk på att betalning ska erläggas innan träning påbörjas (gäller ej nya medlemmar som kör ”prova-på”).