Schema & avgifter


Nedanstående schema gäller från 2020-08-17
Observera att vi anpassar oss efter rådande restriktioner rörande Covid-19.


OBS! Vi avvaktar med Stor&Liten för tillfället pga rådande situation med Covid-19!

JUDO:  (mer info om gruppindelning här)

 • Lekjudo (barn födda 2014 och 2015):
  Lördag kl 10.00-11.00
 • Barn grupp U9 (barn födda 2012 och 2013):
  Måndag och Onsdag kl 17.30-18.30 (se även Teknik/graderingsträning)
 • Barn grupp U11 (barn födda 2010 och 2011):
  Tisdag och Torsdag kl 17.30-18.30 (se även Teknik/graderingsträning)
 • Ungdomar grupp U13 (ungdomar födda 2008 och 2009):
  Måndag och Onsdag kl 18.40-19.40 (se även Teknik/graderingsträning)
 • Ungdomar grupp U15 (ungdomar födda 2006 och 2007):
  Tisdag och Torsdag kl 18.40-19.40 (se även Teknik/graderingsträning)
 • Ungdomar grupp U18 (Alla födda 2003, 2004 och 2005):
  Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag kl 19.45-21.00 samt teknik/graderingspass Söndag kl 14.00 – 16.00
 • Vuxna (Alla födda 2002 eller tidigare):
  Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag kl 19.45-21.00 samt teknik/graderingspass Söndag kl 14.00 – 16.00

Graderingar och teknikträning för grupperna U9, U11, U13, U15, U18 och Vuxen sker fortlöpande på Teknik/graderingspass Söndagar kl 14.00 – 16.00. Läs mer om Teknik/graderingspassen här.


Röda helgdagar (förutom vanliga söndagar) = ingen träning!


OBS! Glöm inte att fylla i anmälan till träningskort om du vill delta i träningen på TVKF (behövs ej för Stor&Liten).
Klicka här för att registrera dig för träningskort.


AVGIFTER 2020:

MEDLEMSAVGIFT (engångskostnad):
Vuxna 300:- och för Barn 200:-

TRÄNINGSAVGIFTER, PRISPAKET:
Barn (under 18 år)
12 månader 1200 kr
6 månader 700 kr
1 månad 300 kr

Vuxen (från 18 år)
12 månader 3000 kr
6 månader 1600 kr
1 månad 500 kr
10 ggr > 700:- (OBS 10-kort giltigt max 12 månader)

Familjerabatt > Om 2 st eller fler i samma familj tränar får 25 % av den totala träningsavgiften dras av.
(OBS! medlemsavgift får ej inkluderas i rabatten!) (Rabatter gäller EJ om du betalar med ActiWay!)

Något av följande kriterier måste uppfyllas för att få utnyttja familjerabatten;
Du är över 18 år och din maka/sambo tränar.
Du är över 18 år och ditt barn (under 18 år) tränar.
Du är under 18 år och din förälder tränar.
Du är under 18 år och något syskon (under 18 år) tränar.

Studentrabatt > Studerande över 18 år betalar samma pris som för barn under 18 år om de har giltigt studentleg.

Bankgiro: 432-5643 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
SWISH: 1235881933 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
ActiWay: Kontakta Niklas Lindberg för betalning via ActiWay.


Glöm inte att ta med och visa upp ditt träningskort vid varje träningstillfälle. Tänk på att betalning ska erläggas innan träning påbörjas (gäller ej nya medlemmar som kör “prova-på”).