Schema & avgifter


Nedanstående schema är vårt ordinarie schema och gäller från 2021-08-15
Observera att vi anpassar oss efter rådande restriktioner rörande Covid-19.


OBS! Vi avvaktar med Stor&Liten för tillfället pga rådande situation med Covid-19!

JUDO:  (mer info om gruppindelning här)

  • Lekjudo (barn födda 2015 och 2016): Lördag kl 10:00-11:00
  • Barn grupp U9 (barn födda 2013 och 2014): Måndag och onsdag kl 17:30-18:30
  • Barn grupp U11 (barn födda 2011 och 2012): Tisdag och torsdag kl 17:30-18:30
  • Ungdomar grupp U13 (ungdomar födda 2009 och 2010): Måndag och onsdag kl 18:40-19:40
  • Ungdomar grupp U15 (ungdomar födda 2007 och 2008): Tisdag, torsdag kl 18:40-19:40 + söndag kl 14:00-16:00
  • Ungdomar grupp U18 (Alla födda 2004, 2005 och 2006): Tränar ihop med U15 och/eller Vuxengruppen
  • Vuxna (Alla födda 2003 eller tidigare): Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl 19:45-21:00, samt söndag kl 14:00-16:00

Graderingar och teknikträning för grupperna U9, U11, U13, U15, U18 och Vuxen sker fortlöpande på Teknik/graderingspass Söndagar kl 14.00 – 16.00. Läs mer om Teknik/graderingspassen här.


Röda helgdagar (förutom vanliga söndagar) = ingen träning!


OBS! Glöm inte att fylla i anmälan till träningskort om du vill delta i träningen på TVKF (behövs ej för Stor&Liten).
Klicka här för att registrera dig för träningskort.


AVGIFTER 2021:

MEDLEMSAVGIFT (engångskostnad):
Vuxna 300:- och för Barn 200:-

TRÄNINGSAVGIFTER, PRISPAKET:
Barn (under 18 år)
12 månader 1200 kr
6 månader 700 kr
1 månad 300 kr

Vuxen (från 18 år)
12 månader 3000 kr
6 månader 1600 kr
1 månad 500 kr
10 ggr > 700:- (OBS 10-kort giltigt max 12 månader)

Familjerabatt > Om 2 st eller fler i samma familj tränar får 25 % av den totala träningsavgiften dras av.
(OBS! medlemsavgift får ej inkluderas i rabatten!) (Rabatter gäller EJ om du betalar med ActiWay!)

Något av följande kriterier måste uppfyllas för att få utnyttja familjerabatten;
Du är över 18 år och din maka/sambo tränar.
Du är över 18 år och ditt barn (under 18 år) tränar.
Du är under 18 år och din förälder tränar.
Du är under 18 år och något syskon (under 18 år) tränar.

Studentrabatt > Studerande över 18 år betalar samma pris som för barn under 18 år om de har giltigt studentleg.

Bankgiro: 432-5643 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
SWISH: 1235881933 > Ange namn, person-nr och prispaket (+ ev. rabatt) vid inbetalning.
ActiWay: Kontakta Niklas Lindberg för betalning via ActiWay.


Glöm inte att ta med och visa upp ditt träningskort vid varje träningstillfälle. Tänk på att betalning ska erläggas innan träning påbörjas (gäller ej nya medlemmar som kör “prova-på”).