Graderingsträning – JUDO


Teknik- och graderingspass Söndagar kl 14.00-15.00 & 15.00 – 16.00 (två 60 minuters pass för respektive halvbältesnivå)

För t.ex yngre barn i U9 och U11 där det kan vara svårt att orka med två timmars träning så kan man valfritt köra första- eller andra timmen beroende på vilken bältesnivå man vill träna inför. Första timmen (kl 14.00-15.00) är halvbälte och andra timmen (kl 15.00-16.00) för helbälte.

(Från U15 och högre är det standard att man kör båda timmarna sammanhängande.)

Teknik- och graderingspass finns i fem nivåer; Gult, Orange, Grönt, Blått och Brunt och de kommer köras i sekvens på löpande schema så att varje nivå tränas ca en gång per månad.

Dessa pass inriktar sig enbart på de tekniker som ingår i graderingsbestämmelserna för respektive nivå.

Alla barn i grupperna U9 och U11 som vill repetera eller lära sig tekniker för sin tidigare, nuvarande och nästkommande bältesnivå får vara med på relevant pass. För helgrönt bälte rekommenderar vi dock att man är U13 och äldre. Alla elever oavsett grad får självklart vara med som publik.
För U13 gäller att de med 6kyu kan vara med på gula teknikpassen, de med 5kyu kan vara med på de gula, orangea och gröna teknikpassen och de med 4kyu kan man vara med på samtliga teknikpass förutom brunt.
För U15, U18 och Vuxna kan man vara med på samtliga teknikpass oavsett bältesnivå.

Om eleven i övrigt uppfyller klubbens graderingskrav (ålder, närvaro, träningstid) och på dessa teknikpass av tränaren bedöms ha tillräcklig kunskapsnivå för sin åldersgrupp, så kommer gradering kunna ske under passet. Graderingar kan i undantagsfall även ske på ordinarie träningspass fortlöpande under året.

Kolla gärna med appen DojoLogin (finns till både iPhone och Android) hur du ligger till. (snacka med Niklas för att få inloggning)

Passtränare och ev hjälptränare håller passen. OBS! Kom gärna i tid och värm upp själv före passet! (Dojon öppnas normalt ca 15 minuter innan passet ska börja.) OBS! I grupperna U15, U18 och Vuxna får man vara med på samtliga teknikpass oavsett bältesnivå.

Obs! Se helst till att på förhand ha bokat och bestämt med någon lämplig träningskamrat/er att träna tillsammans med.