Värdegrund


I Trosa-Vagnhärad Kampförening har vi antagit judons värdegrund till våra stadgar och dessa har stor betydelse i vår dagliga verksamhet.

 

Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor.

Mod

Att vara rättvis och skydda dem som är svagare.

Ärlighet

Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga.

Ära

Att hålla vad man lovar.

Ödmjukhet

Att vara självkritisk och inte skryta.

Respekt

Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor.

Självkontroll

Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör.

Vänskap

Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning.

Här kan du ladda ner värdegrund för utskrift.  judonsvardegrund_tvkf