Gruppindelning JUDO


Gruppindelningen för judo på TVKF

Från och med 2015 så tillämpar vi i TVKF åldersbaserade träningspass och därför kommer alla barn- och ungdomar att tillhöra en åldersgrupp som följer Svenska Judoförbundets definitioner.

Dessa åldersgrupper heter Lekjudo, U9, U11, U13, U15 och U18.

Det här är samma åldersgrupper som används för bl.a tävlingsklasserna och de tävlingsregler som finns inom förbundet och är avsedda att hålla ihop grupper där barn- och ungdomar har en någorlunda likartad mognad, både vad avser mentalt och fysiskt.

Med åldersbaserade grupper kan träningen anpassas avseende pedagogik och metodik och det kommer vara ganska stora skillnader mellan gruppernas tekniska- och pedagogiska nivå. Det ligger alltså en hel del tanke bakom denna gruppindelning och målet är självklart att det ska ge bra möjligheter för alla barn- och ungdomar att kunna träna effektivt och samtidigt ha roligt.
I judo tränar tjejer och killar tillsammans och vår ambition är att grupperna ska vara balanserade och jämlika så att vi reserverar lika många platser för både tjejer och killar i varje årskull och träningsgrupp.

Vilken åldersgrupp man tillhör styrs av födelseåret och inte det exakta födelsedatumet. Det innebär att man varje nytt kalenderår ser till vilken åldersgrupp man tillhör.

För 2024 ser judogrupperna för barn och ungdomar ut som följande; (Alla födda 2006 eller tidigare tillhör gruppen VUXNA)

Lekjudo (U7) Barn födda 2018 och 2019

U9 Barn födda 2016 och 2017

U11 Barn födda 2014 och 2015

U13 Barn födda 2012 och 2013

U15 Ungdomar födda 2010 och 2011

U18 Ungdomar födda 2007, 2008 och 2009

Vuxna Alla födda 2006 eller tidigare

Nybörjare i alla åldrar kommer direkt att gå in i sin respektive åldersgrupp och vi har inga dedikerade nybörjargrupper. Det kommer finnas hjälptränare på varje träningspass som ser till att hjälpa nybörjare att få en anpassad träning tills de är helt infasade i ordinarie träning.

I judo tränar man alla tekniker återkommande och fortlöpande. Vissa tekniker är reglerade och får inte användas förrän man uppnått viss ålder, det gäller framförallt i tävlingar men även att de introduceras i träningen vid olika åldersintervall.

Även graderingarna har olika ålderskrav för varje bältesnivå, förutom tekniska krav och krav på tillräcklig träningsnärvaro.

Alla nybörjare som startar sin judoträning börjar dock alltid med vitt bälte, men kommer att få basträning för rätt nivå oavsett vilken åldersgrupp man tillhör och tränar i. Våra hjälptränare kommer att justera och anpassa teknikträning individuellt för nybörjare i varje grupp.

I december månad varje år har vi “inskolning” för alla elever som ska byta grupp vid årsskiftet. Det innebär att de under hela december månad, kan träna kvar i sin gamla grupp, träna i den nya gruppen, eller träna i båda grupperna – helt enligt egna preferenser.

Se vilka dagar och tider respektive åldersgrupp tränar på vårt schema.