Styrelse och förtroendevaldastyrelsebilden
Styrelse och förtroendevalda för Trosa-Vagnhärad Kampförening 2024

STYRELSE: (gemensam e-post; styrelsen@funfighters.se)

Ewelina Thille, Ordförande.
E-post : ewelina@funfighters.se

Michael Projic, Vice ordförande.
E-post : michael@funfighters.se

Karin Harnesk, Sekreterare
E-post : karin@funfighters.se

Mattias Rosenqvist, Kassör.
E-post : mattias@funfighters.se

Dennis Eriksson, Suppleant.
E-post : dennis@funfighters.se

Hans Sörman, Suppleant
E-post : hans@funfighters.se

VALBEREDNING:
Niklas Lindberg
Dennis Stäveby
E-post : valberedning@funfighters.se

REVISORER:
Susanne Rapp
Vakant

Stadgar