Styrelse och förtroendevaldastyrelsebilden
Styrelse och förtroendevalda för Trosa-Vagnhärad Kampförening 2021

STYRELSE: (gemensam e-post; styrelsen@funfighters.se)

Mattias Rosenqvist, Ordförande.
E-post : mattias@funfighters.se

Ewelina Thille, Vice ordförande.
E-post : ewelina@funfighters.se

Karin Harnesk, Sekreterare
E-post : karin@funfighters.se

Michael Projic, Kassör.
E-post : michael@funfighters.se

Anton Lundberg, Suppleant.
E-post : anton@funfighters.se

Hans Sörman, Suppleant
E-post : hans@funfighters.se

VALBEREDNING:
Niklas Lindberg, Ordförande
Patrik Lindelöf
E-post : valberedning@funfighters.se

REVISORER:
Patricia Säkkinen.
Vakant