Styrelse och förtroendevaldastyrelsebilden
Styrelse och förtroendevalda för Trosa-Vagnhärad Kampförening 2020

STYRELSE: (gemensam e-post; styrelsen@funfighters.se)

Mattias Rosenqvist, Ordförande.
E-post : mattias@funfighters.se

Ewelina Thille, Vice ordförande.
E-post : ewelina@funfighters.se

Emelie Tilberger, Adjungerad Sekreterare från 2020-06-28.
E-post : emelie@funfighters.se

Hans Sörman, fd Sekreterare
E-post : hans@funfighters.se

Michael Projic, Kassör.
E-post : michael@funfighters.se

Anton Lundberg, Suppleant.
E-post : anton@funfighters.se

Katarina Thorngren, Suppleant.
E-post : kattis@funfighters.se

VALBEREDNING:
Joakim Ströberg
Karin Harnesk.

REVISORER:
Patricia Säkkinen.
Patrik Lindelöf