Värdegrunden i Judo och Covid-19


Vi står inför svåra tider eftersom världen nu prövas med coronavirussjukdomen (COVID-19).  

Även om vi kanske är fysiskt åtskilda, är det viktigare nu än någonsin att förbli enade och visa solidaritet.  Denna period av otrygghet får oss att inse vad som verkligen är viktigt i livet: att vara starka och friska och ta hand om varandra.  Genom att hålla oss till vår värdegrund kan vi överleva och förbli positiva genom all motgång.

The-Great-8-logo-1584618977-1584618977.jpg

 I decennier har judo lärt oss flera av dessa viktiga livsvärden.  Dessa värden finns i varje judoklubb över hela världen, där vi lär oss och undervisar judons värdegrund om; mod, respekt, ödmjukhet, vänskap, ära, ärlighet, självkontroll och artighet.

 Låt judons värdegrund med dess 8 värdeord inspirera dig att vara stark och positiv!

 Mod: Göra vad som är rätt!

 Var modig och ha modet att möta varje situation.  Vi står inför svåra tider, men vi måste tro på ett bra resultat och inte få panik.  Vi kommer att besegra detta virus, oavsett hur stort det är och hur lång tid det tar, för vi är förenade.

Courage-1584620164-1584620164.jpg

 Respekt: ​​Utan respekt finns det inget förtroende!

 Respektera miljön och människorna omkring dig.  Respektera råd från din nation och ledare och lita på att de gör sitt bästa i en aldrig tidigare skådad situation.  Skaka inte hand, krama eller kyss människor.  Håll lagom avstånd och strikta hygienregler.  Tvätta händerna hela tiden.  Skydda dig själv, skydda dina nära och kära för att skydda världen.  Respektera andra med vår judodefinition: att buga från avstånd.

Respect-1584620231-1584620231.jpg

 Ärlighet: Att söka sanningen och vara uppriktig!

 Var ärlig mot dig själv och mot andra.  Om du känner dig sjuk eller har några symtom, eller om du nyligen varit på ett ställe som gör det troligt att du utsattes för viruset, tala om det.  Ta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för alla som är omkring dig.

Sincerity-1584620294-1584620294.jpg

 Självkontroll: Att ha makt över dig själv och dina största utmaningar!

 I detta ögonblick av osäkerhet, håll dig lugn och tänk innan du agerar.  Det är svårt att gå ifrån en normal vardagsrutin, men med självkontroll kan du hålla ditt sinne positivt och människorna omkring dig säkra.  Ju mer självkontroll du har, desto mindre misstag gör du, desto säkrare blir vi alla.

Selfcontrol-1584620365-1584620365.jpg

 Artighet : Vår storhet kommer från hur vi behandlar andra!

 Skydda alla, särskilt de äldre generationerna, och skydda dem.  Var artig och generös mot människor.  Dela basprodukter och lägg andras behov framför dina egna.  Idag kom du först, i morgon kommer du kanske att komma sist.  Artighet är gratis, så låt oss dela med oss av det!

Politeness-1584620437-1584620437.jpg

 Vänskap: Det är den renaste mänskliga känslan!

 Eftersom vi alla är i detta tillsammans.  Vi är alla olika, från olika länder, har olika kulturer och olika bakgrund, men vi står alla inför samma hot.  Vi är alla lika.  Hjälp varandra så mycket du kan och behandla alla som du skulle behandla dig själv och som du skulle älska att vara.

Friendship-1584620499-1584620499.jpg

 Ödmjukhet: Vi är mer än oss själva!

 När vi bekämpar coronavirus är var och en av oss en mästare.  Tillsammans är vi starka.  Varje person på denna planet bidrar till en bättre framtid för oss alla i dessa svåra stunder.  Stanna upp ett ögonblick och tänk på alla dessa människor runt dig som bidrar till en bättre och friskare värld.  Ta ett ögonblick för att tacka dem för allt deras hårda arbete och engagemang.

Modesty-1584620565-1584620565.jpg

 Ära: Var sann mot ditt ord och dina principer!

 Även i motgångar måste vi hålla oss till våra värderingar.  När allt detta är klart, kan vi resa oss upp igen, fortsätt våra liv med starka och friska sinnen.  Snart kommer vi att fira, fylla arenorna och titta på världens största sportevenemang: OS.

Honour-1584620629-1584620629.jpg

 Kom alltid ihåg att judos starkaste motton är: “Ömsesidigt stöd och nytta” och “Maximal effektivitet”.  Dagens globala situation gör det mer klart än någonsin att vi måste tillämpa dessa principer varje dag.  Först då hittar vi vårt ‘DO’ (sätt) i dessa svåra stunder.  Låt oss arbeta tillsammans och få våra värderingar att leva!

 Våra Judo-värden hjälper till att hålla oss starka och driva oss framåt igenom dessa tuffa tider. 

Fritt översatt till svenska från IJFs hemsida; 

https://www.ijf.org/news/show/the-great-8-the-judo-values-keep-us-strong-and-safe