Årsmöte 2023


Årsmötet kommer hållas; Lördag 2023-02-25 kl 11:30
Plats: TVKFs klubblokal, Nya Industrivägen 3, Vagnhärad (Nero Center)


Observera att årsmötet är öppet endast för TVKFs medlemmar (samt deras representanter) och att du ska kunna identifiera dig i samband med upprättande av närvarolista och röstlängd.

Dokument och handlingar inför Årsmötet (ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet)
Dagordning
Valberedningens förslag avseende styrelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Resultaträkning 2022
Balansräkning 2022
Budget 2023
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023

TVKFs stadgar
Sittande styrelse och förtroendevalda 2022